Σχήματα/ΕΑΑΚ

Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΜΠ 
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση (ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. - Πολ. Μηχ.)http://aparemvasi.blogspot.com/
Αριστερή Κίνηση Αρχιτεκτονικής (A.K.A. - Αρχιτεκτονική)http://akaeaak.wordpress.com/
ΑΝΤΑΡΣΙΑ (Ναυπηγών Μηχ. Μηχ)http://antarsia-eaak.blogspot.com/
Αριστερή Πρωτοβουλία Τύρβη (Μηχανολόγων Μηχανικών)http://apteaak.wordpress.com/
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση (ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. - ΣΕΜΦΕ)http://anarpasemfe.blogspot.com/
Ριζοσπαστική Αριστερή Φωνή (Ρ.Α.Φ. - ΣΕΜΦΕ)http://rafeaak.blogspot.com/
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων (ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ. - Αγρονόμων Τοπογράφων)http://araxto1996.blogspot.com/
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος ΤΟπογράφων - Ε.Α.Α.Κ. (ΑΡ.Α.Χ.ΤΟ.-ΕΑΑΚ - Αγρονόμων Τοπογράφων)http://araxto.blogspot.com/
ΕΝΤΡΟΠΙΑ Χημ. Μηχ.http://www.entropia-xm.com/
Χημικών Ανεξαρτητων Μηχανικών Αριστερή Συσπείρωση(Χ.Α.Μ.Α.Σ. - Χημ. Μηχ ΕΜΠ)http://xamas01.blogspot.com/
Αριστερός Χώρος Μεταλλειολόγων ΜΕΤαλλουργών (Α.Χ.Μ.ΜΕΤ. - Μεταλλειολόγων)http://axmmet.tk/
Σχήματα ΕΑΑΚ ΕΚΠΑ 
Smass media (EMME)http://smassmedia.wordpress.com/
ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΣΥσπείρωση Πληροφορικής (ΑΝ.ΑΡ.ΣΥ.Π. - Πληροφορική Αθήνας)http://anarsypeaak.blogspot.com/
Αριστερή Ενωτική Πρωτοβουλία (Α.Ε.Π. - Μαθηματικό Αθήνας)http://aepeaak.blogspot.com/
ΑΡΙστερή Συσπείρωση (ΑΡ.Ι.Σ. - Ιατρική Αθήνας)http://ariseaak.blogspot.com/
Πρωτοβουλία Αριστερών Φοιτητών (Π.Α.Φ. - Ιατρική Αθήνας)http://pafeaak.blogspot.com/
Αριστερή ΣΥσπείρωση Χημικών (Α.ΣΥ.Χ. - Χημικό Αθήνας)http://asyx-eaak.blogspot.com/
Αριστερή Πρωτοβουλία (Χημικό Αθήνας)http://arprwt.blogspot.com/
Εκτός Ύλης (Παιδαγωγικό Αθήνας)http://ektosylhseaak.wordpress.com/
Κίνηση ΑΡιστερών Ανεξάρτητων ΒΙολογικού (Κ.ΑΡ.Α.ΒΙ. - Βιολογικό Αθήνας)http://karabieaak.blogspot.com/
Κίνηση ΑΡιστερών ΦΙλοσοφικής (Κ.ΑΡ.ΦΙ. - Φιλοσοφική Αθήνας)http://karfieaak.blogspot.com/
Συνεργασία Ανεξάρτητων Φιλοσοφικής (Σ.Α.Φ. - Φιλοσοφική Αθήνας)http://safeaak.blogspot.com/
Παρεμβολή (Φυσικό Αθήνας)http://paremvoli.blogspot.com/
Ρήγμα (Γεωλογικό Αθήνας)http://rigma-eaak.blogspot.com/
Αντινομία (Νομική Αθήνας)http://antinomiaeaaknomikis.blogspot.com/
Ριζοσπαστική Αριστερή Παρέμβαση Νομ. - Συσπείρωση Αριστερών Φοιτητών Νομ. (Ρ.Α.Πα.Ν.-Σ.Α.Φ.Ν. - Νομική Αθήνας)http://rapansafn.wordpress.com/
Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - Πολιτικό Νομικής Αθήνας)http://raseaak.blogspot.com/
Ριζοσπαστική Αριστερή Τομή (Ρ.Α.Τ. - Οδοντιατρική Αθήνας)http://rateaak.blogspot.com/
Συσπείρωση για μια Αριστερή Παρέμβαση στο Οικονομικό (Οικονομικό Νομικής Αθήνας)http://sispirosi.wordpress.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΣΟΕΕ 
Ριζοσπαστική Αριστερή Συσπείρωση (Ρ.Α.Σ. - ΑΣΟΕΕ)http://ras-eaak.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΣΚΤ
 
ΑΡιστερή Καλλιτεχνική Ανεξάρτητη Συσπείρωση (ΑΡ.Κ.Α.Σ - Α.Σ.Κ.Τ.)http://arkasaskt.wordpress.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ Γεωπονικό 
ΑΝεξάρτητος Αριστερός Χώρος (ΑΝΑΧ - Γεωπονικό Αθήνας)http://anax-eaak.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΣΠΑΙΤΕ 
Συσπείρωση Μαχόμενων Αριστερών Σπουδαστών (ΣΜΑΣ - ΑΣΠΑΙΤΕ)http://smas-eaak.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ ΠΑΠΕΙ 
Συσπείρωση Αριστερών Φοιτητών (ΣΑΦ - ΠΑΠΕΙ)http://safpapei.blogspot.com/
Σχήματα ΤΕΙ Πειραιά
 
Μαχόμενη ΑΡιστερή Κίνηση Σπουδαστών (Μ.ΑΡ.Κ.Σ.)http://marks-eaak.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ ΑΠΘ 
Contra legem (Νομική Θεσσαλονίκης)http://contralegemeaak.blogspot.com/
ΑΡιστερή ΑΓωνιστική Ενότητα (ΑΡ.ΑΓ.Ε. - Ηλεκτρολόγοι & Μηχανολόγοι ΑΠΘ)http://arage-e-a-a-k.blogspot.com/
Αριστερή Ριζοσπαστική Ενότητα Φυσικού (Α.Ρ.Ε.Φ. - Φυσικό ΑΠΘ)http://arefeaak.blogspot.com/
Φοιτητική Ενότητα Ριζοσπαστών ΜΑθηματικών (Φ.Ε.Ρ.ΜΑ. - Μαθηματικό ΑΠΘ)http://fermaeaak.wordpress.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ Πάτρας 
Ανατροπή (Φιλολογία Πάτρας)http://anatropheaak.blogspot.com/
ΑΝεξάρτητος Αριστερός ΧΩρος ΜηχΑνολόγων (ΑΝ.Α.ΧΩ.ΜΑ  - Μηχανολόγοι Πάτρας)http://anaxwmamhx.blogspot.com/
Αντίλογος (Μηχανολόγοι Πάτρας)http://www.antilogos.eu/
ΑΝεξάρτητη Αριστερή ΚΙΝΗΣΗ (ΑΝ.Α.ΚΙΝΗΣΗ - Πολιτικοί Μηχ. Πάτρας)http://anakinisi.blogspot.com/
ΑΡιστερή Κίνηση ΟΙκονομικού (Πάτρα)http://arkoieaak.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ ΠΑΜΑΚ 
Αριστερή Ενώτική Παρέμβαση (Α.Ε.Π. - ΠΑΜΑΚ)http://eaakpamak.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ Βόλου 
Φ.Α.ΣΗ. (Φοιτητικό Αριστερό ΣχΗμα - Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Βόλου)http://fasheaak.blogspot.com/
χωροΑταξία (Μηχανικοί Χωροταξίας Βόλου)http://xwroataxia-eaak.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ Ιωαννίνων 
Barricadas (Φυσικό Ιωαννίνων)http://barricadas-eaak.blogspot.com/
Resistance (Ιατρική Ιωαννίνων)http://eaak-resistance.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ Ξάνθης 
Ενωτική Πρωτοβουλία Ανεξάρτητων (Λεγεωνάριοι-Κουρσάροι Ξάνθη)http://legeona.gr/
Σχήματα ΕΑΑΚ Κρήτης 
Αριστερόστροφη Έλικα (Bιολογικό Ηρακλείου)http://arel-eaak.blogspot.com/
Ενωτική Πρωτοβουλία (Πολυτενχείο Κρήτης) http://www.enotiki.gr/
Σχήματα ΕΑΑΚ Αλεξανδρούπολης 
ΕΑΑΚ Αλεξανδρούποληςhttp://eaak-alexandroupolis.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
Φοιτητική Αριστερή ΠΑρέμβαση (Φ.Α.ΠΑ. - Μεσογειακών Σπουδών Ρόδου)http://fapa-tms.blogspot.com/
Σχήματα ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίου 
ΕΑΑΚ Ιόνιου Πανεπιστημίουhttp://eaak-ioniou.blogspot.com/
Σχήματα Εστιών 
Granma - ΑΝ.ΑΡ.ΠΑ. (ΑΝεξάρτητη ΑΡιστερή ΠΑρέμβαση στην ΦΕΠΑ)http://granmafepa.blogspot.com/
ΑΡιστερός Ανεξάρτητος Χώρος Νέων ΕΣτιών( ΑΡ.Α.Χ.Ν.ΕΣ.- Νέες Εστίες Ε.Μ.Π.)http://araxnes.blogspot.com/